O cenách

Ceny našich filmů je nejlépe stanovit domluvou po minimálně jedné osobní schůzce podle individuálních požadavků a potřeb klienta.

Ke každému filmu je možné přistupovat množstvím způsobů a je rozumné nejlépe společně vybrat ten správný, ujistit se o vzájemné shodě nad obsahem filmu a teprve potom se domluvit na ceně.

Není našim cílem vás nyní zahltit množstvím tabulek cen jednotlivé techniky a filmových profesí, které se na výrobě filmu podílejí. Není ani možné stanovit všestranně platnou cenu za hodinu práce.

Na první bezplatné schůzce si rádi poslechneme vaše požadavky a společně si probereme základní žánrové a obsahové informace o výsledném produktu. Podle těchto informací zhotovíme minimálně dvě varianty rozpočtu, u každé předneseme výhody pro vaši činnost.

Teprve, když se shodneme na rozpočtu filmu, uzavřeme s vámi smlouvu o dílo a spolu s ní zhotovíme produkční plán filmu.