Naše hodnoty

„We believe that anything you want is possible“

  • Věříme, že cokoliv, čeho náš klient chce dosáhnout, je možné.
  • Pomáháme těm, kteří pomáhají lidem, propagovat jejich činnost.
  • Našimi filmy dáváme klientům větší užitkovou hodnotu,  než je hodnota peněz, které za ně zaplatí.
  • Věříme, že co zasejeme, to sklidíme. Kdo seje zlo, sklidí zlo. Kdo seje dobro, tomu bude dobro přicházet do života. Proto mezi naše nejdůležitější hodnoty patří pravda, čestnost, pokora, výhra pro obě strany a láska.

Firemní hodnoty:

OBSAHOVÁ  KVALITA  AVD

Cílem našich filmů je pomoci všem třem zúčastněným stranám klientům, divákům i nám. Největší důraz klademe na splnění přání klienta v obsahové složce audiovizuálního díla. Ptáme se, jaký je účel objednaného filmu a nabídneme klientovi několik cest k dosažení tohoto účelu.  Nikdy nenecháváme zvítězit formu nad obsahem.

SPOKOJENOST KLIENTA

O výsledném AVD s klientem otevřeně komunikujeme během všech tří fází výroby (příprava, natáčení, střih). Mezi naše důležité hodnoty v jednání s klientem neodmyslitelně patří slušnost, vstřícnost, dochvilnost a spolehlivost.

DOBRO

Jsme přesvědčení, že každý může uspět, když bude dělat správné věci.  Říkáme pouze pravdu. Chováme se čestně. Umíme přiznat chybu. Snažíme se neustále mít radost a rozdávat ji kolem sebe. Nechvástáme se. Ve vztazích mezi námi a klienty vyhrávají obě strany.

POMOC

Našimi projekty pomáháme divákům bojovat s odvrácenou tváří dnešní doby – s pesimismem, s beznadějí,  se smutkem a s výmluvami, že něco nejde. Podporujeme. Předáváme. Pomáháme.