TV Čáslav

bok_logoTV Čáslav přináší informace o kulturních, sportovních, městských a jiných akcích a medailony zajímavých Čáslaváků. Informujeme o snaze, štěstí a úspěších lidí, kteří považují Čáslav za svůj domov.
Hlavním cílem projektu je podněcovat sounáležitost mezi obyvateli města a tím pomoci upevňovat čáslavskou komunitu. Jednotlivé díly TV Čáslav by měly vzbuzovat u diváků radost.
Klademe důraz na vztahy mezi lidmi a městem a na vztahy mezi lidmi navzájem.
Zpravodajství není pro nikoho a nic zaujaté a v rozmanitosti témat i ověřování zdrojů si zachovává objektivitu a vyváženost.

Navštivte webové stránky projektu TV Čáslav